staff@brackenfellhs.co.za 021 981 5522

Academics

Overall School Performance

Brackenfell High School strives to equip all our learners with the necessary knowledge and skills so that after school they not only excel in a tertiary academic environment but can also be successful in many other areas and make their mark.

Our comprehensive and open choice of subjects and our bilingual language policy give our school’s learners an edge in a competitive and diverse world.

Die Hoërskool Brackenfell streef daarna om al ons leerders toe te rus met die nodige kennis en vaardighede sodat hulle na skool nie net in ‘n tersiêre akademiese omgewing presteer nie, maar ook op vele ander terreine suksesvol kan wees en hulle merk maak.

Ons wye en oop vakkeuse, sowel as ons tweetalige taalbeleid gee ons skool se leerders ‘n voorsprong in ‘n kompeterende en diverse wêreld.

An average % of 93.7%
100% Slaagsyfer in Afrikaans EAT - In die Top 20 in die Wes-Kaap

Afrikaans EAT 2022 Matriekuitslae

Matriekslaagsyfer – 99,6% – 2022

Tygerburger Brackenfell Newspaper – 25 January 2023